Privatumo politika

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Bendrosios nuostatos
1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės voniosdizainas.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra MB Avytės prekyba, įmonės kodas 304947448, elektroninio pašto adresas – info@balticmirror.com, telefono numeris +370 676 46447, banko sąskaita Swedbank LT327300010156894264.
1.2. Šiose asmens duomenų tvarkymo taisyklėse (toliau – Taisyklės) aprašoma MB Avytės prekyba duomenų tvarkymo veikla kai įmonė veikia kaip duomenų valdytojas, tai yra, renka klientų, tiekėjų ar darbuotojų asmens duomenis ir numato jų tvarkymo tikslą bei priemones.
1.3. Lankytojų asmens duomenų tvarkymą nustato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679 ES (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai bei šios Taisyklės.

2. Asmens duomenų tvarkymas
2.1. Internetinės svetainės balticmirror.com lankytojas (toliau – Lankytojas) sutinka, kad asmens duomenys, pateikti registracijos, prenumeratos, taip pat užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis Taisyklėmis.
2.2. Asmens duomenys tvarkomi (pagal BDAR 6 str.):
2.2.1. Remiantis asmens sutikimu,
2.2.2. Kai asmens duomenų tvarkymas būtinas sutarčiai įgyvendinti arba imantis konkrečių veiksmų sutarčiai įgyvendinti prieš jos sudarymo momentą,
2.2.3. Kaip būtinybė norint užtikrinti įmonės pareigą tvarkyti asmens duomenis, pavyzdžiui, rengiant reikiamus dokumentus (sąskaitos faktūros), teikiant duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai.
2.3. Lankytojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis ar pašalinti kitus trūkumus, susisiekiant elektroniniu paštu info@balticmirror.com.
2.4. Siekiant užregistruoti Lankytoją elektroninėje parduotuvėje kaip vartotoją, renkamas tik elektroninio pašto adresas.
2.5. Paspaudus mygtuką „Užsakyti” ir įsigijus prekę ar prekes (sudarius pirkimo-pardavimo sutartį), atsiskaičius per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų tiekėją, renkamas Pirkėjo vardas, pavardė, tiksli gyvenamoji vieta, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kita užsakymo metu nurodyta informacija.
2.6. Užsisakius naujienlaiškį, renkamas tik elektroninio pašto adresas.
2.7. Duomenų valdytojas gerbia kiekvieno Lankytojo teisę į privatumą, todėl Lankytojas gali pareikšti sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai jis padaro pažymėdamas varnele.
2.8. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
2.9. Duomenų valdytojas taip pat gali rinkti informaciją, kurią pateikia Lankytojo naršyklė, kai apsilankoma svetainėje ar prisijungiama prie svetainės per mobilųjį įrenginį. Tai tokia informacija kaip IP adresas, naršyklės, įrenginio tipas, informacija apie prieš tai lankytas internetines svetaines ir kiti identifikatoriai, susiję su Lankytojo įrenginiu.
2.10. Svetainėje naudojami slapukai („cookies”), kurie parodo Lankytojo veiklą internetinėje svetainėje. Naudojami tik privalomi slapukai, leidžiantys užtikrinti svetainės funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti užsakymus.
2.11. Asmens duomenys yra saugomi duomenų bazėje ir naudojami ne mažiau kaip 5 metus nuo paskutinio naudojimosi turiniu ar paslaugomis.

3. Lankytojo teisės
3.1. Lankytojas turi teisę susipažinti su Duomenų valdytojo tvarkomais asmens duomenimis, taip pat atsisakyti tvarkyti duomenis, atšaukti sutikimą, prašyti pakeisti ar papildyti asmens duomenis. Teisė atsisakyti tvarkyti asmens duomenis nėra absoliuti, nes įstatymų nustatyta tvarka dalis asmens duomenų tvarkymo yra privaloma.
3.2. Lankytojas turi teisę nesutikti gauti naujienlaiškių ar kitų pasiūlymų.
3.3. Lankytojas turi teisę perkelti duomenis, kai jie yra tvarkomi elektroninėmis priemonėmis.
3.4. Visos Lankytojo teisės įgyvendinamos pateikiant prašymą elektroniniu paštu info@balticmirror.com.

4. Slapukų politika
4.1. Privalomi slapukai (ang. „cookies”) yra naudojimosi internetine parduotuve voniosdizainas.lt sąlyga. Atsisakant privalomų slapukų, internetinė parduotuvė gali neveikti.
4.2. Visi naudojami slapukai padeda užtikrinti svetainės funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti užsakymus.
4.3. Svetainėje naudojamas „Google Analytics” įrankis, kuris pasitelkdamas slapukus, kaupia informaciją apie svetainę.
4.4. Svetainėje naudojami „Facebook” ir kitų socialinių tinklų papildiniai. Norint sužinoti šių paslaugų tiekėjų renkamus duomenis, susipažinkite su socialinių tinklų privatumo politikomis.
4.5. Daugiau informacijos apie slapukų veikimą, taip pat valdymą ir ištrynimą: www.cookiecentral.com arba http://www.allaboutcookies.org/.

5. Taisyklių keitimas
5.1. Duomenų valdytojas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo internetinėje svetainėje momento.

6. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
6.1. Internetinėje svetainėje galimi trečiųjų šalių reklaminiai skydeliai. Informaciją, susijusią su trečiųjų šalių privatumo politika rasite trečiųjų šalių internetinėse svetainėse.
6.2. Asmens duomenys gali būti perduodami patikimoms trečiosioms šalims, siekiant užtikrinti ir tinkamai įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo tikslus (pavyzdžiui, asmens duomenys perduodami kurjerių tarnyboms, pristatančioms prekes Lankytojų nurodytu adresu, partneriams, teikiantiems elektroninės bankininkystės ir elektroninių atsiskaitymų bei mokėjimo paslaugas ar kitiems paslaugų tiekėjams, dėl kurių būtina atlikti konkrečią paslaugą).

7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2021-12-06.
7.2. Kilus neaiškumas, susisiekite elektroniniu paštu info@balticmirror.com.