Privātuma politika

Personas datu apstrādes noteikumi

Vispārīgie noteikumi
1.1. Datu pārzinis un vietnes voniosdizainas.lt operators (turpmāk - Datu pārzinis) ir MB “Avytės prekyba”, uzņēmuma reģ. Nr. 304947448, e-pasta adrese - info@balticmirror.com, tālruņa numurs +370 676 46447, bankas konts Swedbank LT3273000101564891015.
1.2. Šie Personas datu apstrādes noteikumi (turpmāk – Noteikumi) apraksta MB “Avytės prekyba” datu apstrādes darbību, kad uzņēmums darbojas kā datu pārzinis, proti, vāc klientu, piegādātāju vai darbinieku personas datus un paredz to apstrādes mērķi un līdzekļus.
1.3. Apmeklētāju personas datu apstrādi nosaka Vispārīgā datu aizsardzības regula 2016/679 ES (turpmāk – VDAR), Lietuvas Republikas Personas datu aizsardzības likums un citi tiesību akti, kā arī šie Noteikumi.

2. Personas datu apstrāde
2.1. Tīmekļa vietnes balticmirror.com apmeklētājs (turpmāk – Apmeklētājs) piekrīt, ka reģistrācijas, abonēšanas un pasūtīšanas laikā sniegtie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar šiem Noteikumiem.
2.2. Personas dati tiek apstrādāti (saskaņā ar VDAR 6.pantu):
2.2.1. Personas piekrišana ir nepieciešama,
2.2.2. Kad personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei vai konkrētu darbību veikšanai līguma ietvaros pirms tā noslēgšanas brīža,
2.2.3. Kā nepieciešamība, lai nodrošinātu uzņēmuma pienākumu apstrādāt personas datus, piemēram, sagatavojot nepieciešamos dokumentus (faktūrrēķinus), sniedzot datus Valsts nodokļu inspekcijai.
2.3. Apmeklētājam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un pieprasīt nepareizu, neprecīzu personas datu labošanu vai citu trūkumu novēršanu, sazinoties pa e-pastu info@balticmirror.com.
2.4. Lai reģistrētu Apmeklētāju e-veikalā kā lietotāju, tiek apkopota tikai e-pasta adrese.
2.5. Pēc pogas “Pasūtīt” nospiešanas un preces vai preču iegādes (pēc pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas), pēc apmaksas izvēloties ārējā bankas pakalpojumu sniedzēju, tiek ievākts Pircēja vārds, uzvārds, precīza dzīvesvieta, e-pasta adrese, tālruņa numurs un cita pasūtījuma laikā norādītā informācija.
2.6. Abonējot biļetenu, tiek apkopota tikai jūsu e-pasta adrese.
2.7. Datu pārzinis respektē katra Apmeklētāja tiesības uz privātumu, un Apmeklētājs var piekrist vai iebilst pret savu personas datu izmantošanu tiešā mārketinga nolūkos. Viņš to var izdarīt, atzīmējot ar ķeksīti.
2.8. Personas dati tiek apstrādāti, izmantojot drošus pasākumus, lai aizsargātu šos datus no neatļautas iznīcināšanas, izpaušanas vai citām pretlikumīgām darbībām.
2.9. Datu pārzinis var arī apkopot informāciju, ko sniedz Apmeklētāja pārlūkprogramma, apmeklējot Vietni vai piekļūstot Vietnei, izmantojot mobilo ierīci. Tas ietver tādu informāciju kā IP adrese, pārlūkprogrammas, ierīces veids, informācija par iepriekš apmeklētajām vietnēm un citi identifikatori, kas saistīti ar Apmeklētāja ierīci.
2.10. Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (“cookies”), kas parāda Apmeklētāja darbību tīmekļa vietnē. Tiek izmantotas tikai obligātās sīkdatnes, kas ļauj nodrošināt vietnes funkcionalitāti, izveidot lietotāja kontu, pieteikties un apstrādāt pasūtījumus.
2.11. Personas dati tiek glabāti datubāzē un izmantoti vismaz 5 gadus kopš pēdējās satura vai pakalpojumu izmantošanas.

3. Apmeklētāja tiesības
3.1. Apmeklētājam ir tiesības piekļūt Datu pārziņa apstrādātajiem personas datiem, kā arī atteikties no datu apstrādes, atsaukt piekrišanu, pieprasīt mainīt vai papildināt personas datus. Tiesības atteikties no personas datu apstrādes nav absolūtas, jo daļa no personas datu apstrādes ir obligāta likumā noteiktajā kārtībā.
3.2. Apmeklētājam ir tiesības atteikties no biļetenu vai citu piedāvājumu saņemšanas.
3.3. Apmeklētājam ir tiesības nodot datus, kad tie tiek apstrādāti elektroniski.
3.4. Visas Apmeklētāja tiesības tiek īstenotas, iesniedzot pieprasījumu uz e-pastu info@balticmirror.com.

4. Sīkdatņu politika
4.1. Obligātās sīkdatnes (angļu valodā “cookies”) ir nosacījums interneta veikala voniosdizainas.lt lietošanai. Atsakoties no obligātajām sīkdatnēm, interneta veikals var nedarboties.
4.2. Visas izmantotās sīkdatnes palīdz nodrošināt vietnes funkcionalitāti, izveidot lietotāja kontu, pieteikties un pārvaldīt pasūtījumus.
4.3. Vietne izmanto “Google Analytics”, kas izmanto sīkdatnes, lai saglabātu informāciju par vietni.
4.4. Vietne izmanto “Facebook” un citus sociālo tīklu spraudņus. Lai uzzinātu šo pakalpojumu sniedzēju apkopotos datus, iepazīstieties ar sociālo tīklu privātuma politikām.
4.5. Vairāk informācijas par sīkfailu darbību, kā arī to pārvaldību un dzēšanu skatiet vietnē www.cookiecentral.com vai http://www.allaboutcookies.org/.

5. Noteikumu grozīšana
5.1. Datu pārzinim ir tiesības vienpusēji grozīt šos Noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā no publicēšanas brīža mājaslapā.

6. Personas datu nodošana trešajām personām.
6.1. Tīmekļa vietnē ir pieejami trešo pušu reklāmas stendi. Informāciju, kas saistīta ar trešo pušu privātuma politiku var atrast trešo pušu tīmekļa vietnēs.
6.2. Personas dati var tikt nodoti uzticamām trešajām personām, lai nodrošinātu un pienācīgi izpildītu personas datu apstrādes nolūkus (piemēram, personas dati tiek nodoti kurjeru dienestiem, kas piegādā preces uz Apmeklētāju norādīto adresi, partneriem, kas nodrošina elektronisko banku un elektronisko maksājumu pakalpojumus vai citiem pakalpojumu sniedzējiem, kuriem nepieciešama konkrēta pakalpojuma sniegšana).

7. Nobeiguma noteikumi
7.1. Šī privātuma politika pēdējo reizi tika atjaunināta 06.12.2021.
7.2. Neskaidrību gadījumā lūdzu rakstiet uz e-pastu info@balticmirror.com.