Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise eeskirjad
Üldsätted
1.1. Andmete haldaja ja kodulehe voniosdizainas.lt operaator (edaspidi – Andmete haldaja) on MB Avytės prekyba, registrikood 304947448, e-posti aadress– info@balticmirror.com, telefoninumber+370 676 46447, arveldusarve Swedbank LT327300010156894264.

1.2. Käesolevates isikuandmete töötlemise eeskirjades (edaspidi Eeskirjad) kirjeldatakse MB Avytės prekyba andmetöötlustoiminguid, kui ettevõte tegutseb kui andmete haldaja, st kogub klientide, tarnijate või töötajate isikuandmeid ja määrab nende andmete töötlemise eesmärgi ning vahendid.

1.3. Külastajate isikuandmete töötlemist reguleerib Andmekaitse üldmäärus 2016/679 EL (edaspidi – GDPR), Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seadus ja muud õigusaktid ning käesolevad Eeskirjad.

2. Isikuandmete töötlemine
2.1. Kodulehe balticmirror.com külastaja (edaspidi – Külastaja) on nõus, et registreerumise, uudiskirja tellimise, samuti tellimuse esitamise ajal esitatud isikuandmeid töödeldakse lähtudes käesolevatest Eeskirjadest.

2.2. Isikuandmeid töödeldakse (GPDR art 6 alusel):

2.2.1. Isiku antud nõusoleku alusel,

2.2.2. Kui isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmise eesmärgil või konkreetsete toimingute sooritamiseks lepingu sõlmimise eesmärgil,

2.2.3. Ettevõttel lasuv isikuandmete töötlemise kohustus, näiteks vajalike dokumentide koostamine (faktuurarved), andmete esitamine Riiklikule maksuinspektsioonile.

2.3. Külastajal on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja nõuda ebaõigete, ebatäpsete isikuandmete parandamist või teiste puuduste kõrvaldamist, pöördudes epostitsi info@balticmirror.com.
2.4. Külastaja registreerumisel veebikaupluse kasutajaks töödeldakse vaid e-posti aadressi.

2.5. Klõpsates nuppu „Telli“ ja ostes kauba või kaubad (sõlmides ostu-müügi lepingu), tasudes kauba eest välise pangateenuste osutaja vahendusel, kogutakse ostja järgmisi andmeid: Ostja nimi, perekonnanimi, täpne elukohaaadress, e-posti aadress, telefoninumber ja muud tellimise ajal näidatud andmed.
2.6. Uudiskirja tellimisel kogutakse järgmised andmed: e-posti aadress.

2.7. Andmete haldaja austab iga Külastaja õigust privaatsusele ja seetõttu võib Külastaja nõustuda või mitte nõustuda tema isikuandmete kasutamisega otseturunduse eesmärgil. Ta teeb seda linnukesega märgistades.

2.8. Isikuandmete töötlemisel kasutatakse turvalisi vahendeid, mis kaitsevad neid andmeid õigusvastase hävitamise, avaldamise või muu õigusvastase tegevuse eest.

2.9. Andmete haldaja võib samuti koguda informatsiooni Külastaja veebilehitseja ja seadme kohta. See on selline informatsioon nagu IP aadress, veebilehitseja, seadme tüüp, teave eelnevalt külastatud veebilehtede kohta ja muud Külastaja seadmega seotud identifikaatorid.

2.10. Kodulehel kasutatakse küpsiseid (cookies), mis näitavad Külastaja tegevust Kodulehel. Kasutatakse vaid kohustuslikke küpsiseid, mis tagavad kodulehe ladusa toimimise ja on vajalikud kasutaja konto loomisel, sisselogimisel ja tellimuste töötlemisel.

2.11. Isikuandmeid säilitatakse andmebaasis ja kasutatakse mitte vähem kui 5 aastat peale kodulehe sisu või teenuste viimast kasutamist.

3. Külastaja õigused
3.1. Külastajal on õigus tutvuda Andmete haldaja poolt töödeldavate isikuandmetega, samuti keelduda andmete töötlemisest, kutsuda tagasi oma nõusolek, nõuda isikuandmete muutmist või täiendamist. Isikuandmete töötlemisest keeldumise õigus ei ole absoluutne, sest osade isikuandmete töötlemist kohustavad seadused.

3.2. Külastajal on õigus keelduda uudiskirjadest või muudest pakkumistest.

3.3. Külastajal on õigus elektroonilisel viisil töödeldavate andmete edastamisele.

3.4. Palve oma õiguste rakendamise asjus peab Külastaja esitama epostitsi info@balticmirror.com.

4. Küpsiste poliitika
4.1. Kohustuslikud küpsised ( cookies). on veebikaupluse voniosdizainas.lt kasutamise tingimu. Keeldudes kohustuslikest küpsistest võib veebikaupluse koduleht mitte toimida.

4.2. Kõik kasutatavad kohustuslikud küpsised aitavad tagada kodulehe funktsioonide toimimist ja on vajalikud kasutaja konto loomiseks, sisselogimiseks ja tellimuste töötlemiseks.

4.3. Kodulehel kasutatakse veebianalüüsi teenust Google Analytics, mis kogub küpsiste abil teavet kodulehe kohta.
4.4. Kodulehel on Facebook ja teiste sotsiaalvõrkude lingid. Soovides saada teavet nende poolt kogutavate isikuandmete kohta, tutvuge vastava sotsiaalvõrgu privaatsuspoliitikaga.

4.5. Rohkem teavet küpsiste tomimise, haldamise ja kustutamise kohta võite leida: www.cookiecentral.com või http://www.allaboutcookies.org/.

5. Eeskirjade muutmine
5.1. Andmete haldajal on õigus Eeskirju ühepoolselt muuta. Muudatused jõustuvad kodulehel avaldamise momendist.

6. Isikuandmete edastamine kolmandatele pooltele
6.1. Kodulehel võidakse kuvada kolmandate poolte reklaame. Teavet kolmanda poole privaatsuspoliitika kohta leiate kolmanda poole kodulehtelt.

6.2. Isikuandmeid võidakse edastada usaldusväärsetele kolmandatele pooltele isikuandmete töötlemise eesmärkide tagamise ja nõuetekohase täitmise eesmärgil (näiteks kullerteenistustele, kes toimetavad kaubad Ostja näidatud aadressile, e-panganduse ning elektrooniliste maksete teenuseid pakkuvatele partneritele või teistele teenusepakkujatele).

7. Lõppsätted
7.1. Privaatsuspoliitika on uuendatud 06-12-2021.
7.2. Ebaselguste korral võtke meiega ühendust e-postitsi info@balticmirror.com