Noteikumi

  1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Tīmekļa vietnes īpašnieks un administrators ir MB “Avytės prekyba”, uzņēmuma reģ.Nr. 304947448 (turpmāk - Pārdevējs).

Šie pirkšanas - pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumiattiecas uz katru pirkumu, ko Pircējs veic interneta veikalā balticmirror.com (turpmāk – Pircējs) un uz katru pirkšanas-pārdošanas līgumu, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju.

1.3. Uz pirkšanas - pārdošanas darījumiem, kas tiek veikti interneta veikalā balticmirror.com, tiek piemēroti Lietuvas Republikas tiesību aktu noteikumi.

1.4. Pircējs, jebkādā veidā un formā izmantojot balticmirror.com, ir pilnībā atbildīgs un apņemas ievērot visas šajos noteikumos noteiktās prasības.

1.5. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī grozīt, labot vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības.

1.6. Pircējam ir jāizlasa apstiprinātā Privātuma politika. Pircējs piekrīt vai nepiekrīt konkrētai Pircēja Personas datu izmantošanas veidiem saskaņā ar Privātuma politiku.

1.7. Ja Pārdevējam ir tiesības iesniegt Pircējam dokumentus vai informāciju pa e-pastu, Pircējs ir atbildīgs par Pircējam piederošas derīgas e-pasta adreses norādīšanu.

2. Pirkšanas - pārdošanas līguma noslēgšana

2.1. Pircējs var pasūtīt preces interneta veikalā balticmirror.com ar vai bez reģistrācijas, vai sazinoties pa e-pastu info@balticmirror.com

2.2. Visām rīcībpsējīgām fiziskām personām vai nepilngadīgām personām vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu ir tiesības iegādāties interneta veikalā balticmirror.com, izņemot emancipētās personas, kā arī juridiskas personas un iepriekš minēto personu pilnvarotas personas.

2.3. Pirkšanas - pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs izvēlas vēlamo preci, izveido iepirkumu grozu, pabeidz balticmirror.com interneta veikalā norādīto procesu, kura pēdējais solis ir preču apmaksa, un ir spēkā līdz pilnīgas saistību izpildes saskaņā ar šo līgumu.

3. Pircēja tiesības un pienākumi

3.1. Pircēja tiesības:

3.1.1. Pircējam ir tiesības iepirkties interneta veikalā balticmirror.com saskaņā ar Noteikumiem un Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

3.1.2. Iegādājoties preces, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar preču atgriešanas noteikumiem un garantijām.

3.1.3. Pircējam ir tiesības atkāpties no pirkšanas-pārdošanas līguma un nomainīt vai atgriezt iegādāto preci šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā tikai tad, ja precei nav bijuši bojājumi vai tās izskats nav mainījies, kā arī tad, kad prece nav lietota (nav uzstādīta), savākta un ir atstāta oriģinālajā iepakojumā.

3.1.4. Pircējam ir tiesības izveidot personīgo kontu interneta veikalā balticmirror.com un pārvaldīt savu kontaktinformāciju, preču piegādes adreses, izsekot pasūtījumiem, saņemt vai atteikties no jaunumiem, mainīt paroli.

3.1.5. Ja Pircējs iegādājas nekvalitatīvu preci no balticmirror.com, viņam ir tiesības bez maksas pieprasīt preces trūkumu novēršanu vai bojātās preces nomaiņu pret atbilstošas ​​kvalitātes preci, vai arī pieprasīt no Pārdevēja atbilstoši samazināt cenu, vai vienpusēji lauzt līgumu un pieprasīt atmaksāt naudu.

3.2. Pircēja pienākumi:

3.2.1. Pircējam nekavējoties jāinformē par mainītajiem Pircēja datiem (piegādes adrese, e-pasta adrese un citi pirkuma līguma izpildei nepieciešamie dati).

3.2.2. Pircējam ir jāsamaksā par iegādātajām precēm un tās jāpieņem Noteikumos noteiktajā kārtībā.

3.2.3. Pircējs nedrīkst pieņemt preces, ja transportēšanas laikā bojāts iepakojums un nekavējoties jāinformē Pārdevējs pa tālruni +370 676 46447 vai e-pastu info@balticmirror.com.

3.2.4. Pircējam, izmantojot tīmekļa vietni balticmirror.com, ir jāievēro šie Noteikumi un citi nosacījumi.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi

4.1. Pārdevēja tiesības:

4.1.1. Ja Pircējs mēģina traucēt interneta veikala darbību, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi interneta veikalam, kā arī atcelt Pircēja reģistrāciju.

4.1.2. Iestājoties ārkārtējiem apstākļiem, Pircējs var uz laiku vai pavisam pārtraukt interneta veikala darbību, iepriekš nebrīdinot Pircēju un neatbildot par jebkādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.

4.1.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt šos Noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā no izmaiņu brīža.

4.1.4. Ja Pārdevējs svarīgu iemeslu dēļ nevar savlaicīgi izpildīt pasūtījumu vai pienācīgi pasūtījumu izpildīt, viņam ir tiesības mainīt piegādes noteikumus un laiku, vai atcelt pasūtījumu, nekavējoties par to informējot Pircēju un atmaksājot naudu, ja tā tika samaksāta.

4.2. Pārdevēja pienākumi:

4.2.1. Pārdevējam ir jānodrošina Pircējam iespēja izmantot interneta veikala balticmirror.com sniegtos pakalpojumus.

4.2.2. Pārdevējam ir jāievēro Pircēja tiesības uz privātumu un personas dati jāapstrādā saskaņā ar šiem Noteikumiem un Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

4.2.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja preces uz norādīto adresi un Noteikumos norādītajiem nosacījumiem.

4.2.4. Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nevar piegādāt Pircēja iegādātās preces, viņš apņemas piedāvāt analogu vai pēc iespējas līdzīgāku preci. Ja Pircējs atsakās, Pārdevējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudu.

5. Preču piegāde

5.1. Preces uz Pircēja norādīto adresi piegādā kurjeru uzņēmums.

5.2. Noliktavā esošās preces parasti tiek piegādātas 3-5 darba dienu laikā. Pārdevējs negarantē, ka neparedzētu apstākļu dēļ preces tiks piegādātas laikā. Neskaidrību gadījumā Pircējam ir tiesības sazināties ar Pārdevēju pa e-pastu info@balticmirror.com.

5.3 Preču piegāde Lietuvas Republikas, Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas teritorijā ir bez maksas.

5.4. piegāde uz Kuršu Kāpu var aizņemt ilgāku laiku.

5.5. Preces tiek piegādātas vietā, kur iespējams piebraukt. Preces netiek uznestas.

5.6. Pārdevējs piegādā preces preču aprakstos noteiktajos termiņos. Šie termiņi ir provizoriski. Ja preces nav noliktavā, Pircējs tiek informēts par pasūtījuma izpildes gaitu. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

5.7. Ja preces nav noliktavā, piegādes laiks (8 nedēļas) ir provizorisks. Piegādes termiņš sākas no preču apmaksas brīža. Ja piegāde aizkavējas no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nekavējoties sazinās ar Pircēju un vienojas par jaunu piegādes termiņu un citiem nosacījumiem. Ja preces netiek piegādātas pēc piegādes termiņa pagarināšanas, Pircējs var vienpusēji lauzt pirkšanas-pārdošanas līgumu un atteikties no preces.

5.8. Preču piegādes laikā Pircējam ir jāpārbauda preces stāvoklis, daudzums, kvalitāte un sortiments.

5.9. Ja tiek konstatēti iepakojuma bojājumi, Pircējam tas jānorāda transporta uzņēmuma pārstāvja iesniegtajā dokumentā. Šādā gadījumā sūtījumu var nepieņemt un preces atgriezt, pēc brīvas formas akta sastādīšanas kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi, norādot esošos trūkumus.

5.10. Piegādājot preces uz Pircēja adresi, tiek uzskatīts, ka preces Pircējam ir piegādātas. Ja preces netiek piegādātas plānotajā piegādes dienā, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā no paredzētā piegādes datuma jāsazinās ar Pārdevēju. Pretējā gadījumā Pircējs zaudē tiesības izvirzīt jebkādas pretenzijas pret Pārdevēju saistībā ar preču piegādi.

6. Preču atgriešana un garantijas

6.1. Pircējam ir tiesības atgriezt preci, kas tika iegādāta interneta veikalā balticmirror.com 14 dienu laikā no piegādes dienas.

6.2. Preces, kas pasūtītas pēc individuāla pasūtījuma, nav atgriežamas.

6.3. Lai atgrieztu preci, par to obligāti jāinformē Pārdevējs pa e-pastu info@balticmirror.com

6.4. Par preču defektiem vai komplektācijas trūkumiem jāpaziņo 2 dienu laikā pēc preču saņemšanas. Paziņojot Pārdevējam par defektu vai iesniedzot pretenziju, precei jāpaliek nesamontētai.

6.5. Pircējs, nosūtot paziņojumu par preču defektiem vai trūkumiem, apņemas nekavējoties iesniegt kvalitatīvu vizuālo materiālu pa e-pastu info@balticmirror.com, un Pārdevējs sazinās ar Pircēju un vienojas par ierašanos vai preces nosūtīšanu, lai noteiktu un novērstu defekta cēloni.

6.6. Preces atgriešanas izmaksas sedz Pircējs.

6.7. Atgriežot preces, precēm jābūt:

6.7.1. Oriģinālajā kārtīgā iepakojumā,

6.7.2. Nesamontētām, nesaliktām, neizmēģinātām,

6.7.3. Pircēja nesabojātām, nesaskrāpētām vai citādi nebojātām,

6.7.4. Oriģinālajā komplektācijā,

6.7.5. Bez preču izskata zuduma.

6.8. Garantijas termiņš – 24 mēneši.

6.9. Garantija neattiecas uz šiem gadījumiem:

6.9.1. Prece bojāta negadījuma vai nolaidības dēļ (piemēram, sadauzot spoguli) Pircēja vainas dēļ.

6.9.2. Prece bija samontēta un uzstādīta nepareizi, tika izmantotas cita ražotāja detaļas, kā rezultātā prece bija bojāta vai nepilda savas funkcijas.

6.9.3. Apzināti sabojāja preci nepareizas lietošanas vai apkopes dēļ.

6.9.4. Tās ir preces dabiskas nolietojuma pazīmes.

6.10. Pirms uzstādīšanas Pircējam prece rūpīgi jāpārbauda. Pēc uzstādīšanas darbiem pretenzijas par precēm ar acīmredzamiem defektiem, kā arī ja tiek pamanīts nepareizs tonis vai forma, netiks pieņemtas.

6.11. Garantijas laikā Pārdevējs apņemas bez maksas novērst preces trūkumus, kas varētu būt radušies ražotāja vainas dēļ.

7. Personas datu apstrāde

7.1. Nospiežot pogu “Pasūtīt”, Pircējs apliecina, ka nav iebildumu tam, ka Pārdevējs apstrādā Pircēja norādītos Pircēja identifikācijas, līgumu noslēgšanas, izpildes, kā arī tiešā mārketinga nolūkos.

7.2. Pierakstoties biļeteņa saņemšanai, Pircējs apliecina, ka piekrīt saņemt informatīvo un reklāmas materiālu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru no Pārdevēja vai trešās personas pēc viņa izvēles.

7.3. Pircējam ir tiesības atteikties sniegt personas datus, taču viņš saprot, ka personas dati ir nepieciešami pienācīgai pirkšanas-pārdošanas līguma izpildei. Ja dati netiek sniegti vai tiek sniegti neprecīzi dati, pārdošanas līgums var tikt nenoslēgts.

8. Nobeiguma noteikumi

8.1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

8.2. Visas domstarpības vai strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Ja domstarpības nevar atrisināt, strīds tiek risināts Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.