Säännöt

  1. Yleiset säännökset

1.1. Verkkosivuston omistaja ja ylläpitäjä on MB Avytės prekyba, yritystunnus 304947448 (jäljempänä - Myyjä).

1.2. Näitä osto- ja myyntisääntöjä (jäljempänä Säännöt) sovelletaan jokaiseen ostajan (jäljempänä – Ostaja) balticmirror.com-verkkokaupassa tekemään ostokseen ja jokaiseen Ostajan ja Myyjän väliseen myyntisopimukseen.

1.3. balticmirror.com-verkkokaupassa suoritettaviin osto- ja myyntitapahtumiin sovelletaan Liettuan tasavallan lainsäädäntöä.

1.4. Ostaja, joka käyttää balticmirror.com-sivustoa millä tahansa tavalla ja missä tahansa muodossa, on täysin vastuussa ja sitoutuu noudattamaan kaikkia näissä säännöissä asetettuja vaatimuksia.

1.5. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa, korjata tai täydentää sääntöjä milloin tahansa ottaen huomioon säädöksissä asetetut vaatimukset.

1.6. Ostajan on luettava hyväksytty tietosuojakäytäntö. Ostaja hyväksyy tai ei hyväksy ostajan henkilötietojen erityiskäyttöä tietosuojakäytännön mukaisesti.

1.7. Jos Myyjällä on oikeus toimittaa asiakirjoja tai tietoja Ostajalle sähköpostitse, Ostaja vastaa siitä, että hänellä on voimassa oleva sähköpostiosoite.

2. Osto- ja myyntisopimuksen tekeminen

2.1. Ostaja voi tilata tavaroita balticmirror.com-verkkokaupasta rekisteröitymällä tai ilman rekisteröitymistä tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@balticmirror.com.

2.2. Kaikilla täysi-ikäisillä henkilöillä, tai 14-18-vuotiailla alaikäisillä, joilla on vanhempiensa tai huoltajiensa suostumus, on oikeus tehdä verkko-ostoksia osoitteessa balticmirror.com, lukuun ottamatta täysi-ikäisiä henkilöitä, sekä oikeushenkilöitä ja edellä mainittujen henkilöiden valtuutettuja edustajia.

2.3. Osto- ja myyntisopimus katsotaan tehdyksi siitä hetkestä alkaen, kun Ostaja valitsee haluamansa tuotteen, muodostaa ostoskorin, suorittaa balticmirror.com-verkkokaupassa määritellyn prosessin, jonka viimeinen vaihe on tavaroiden maksaminen, ja se on voimassa siihen asti, kunnes tämän sopimuksen mukaiset velvoitteet on täytetty kokonaisuudessaan.

3. Ostajan oikeudet ja velvollisuudet

3.1. Ostajan oikeudet:

3.1.1. Ostajalla on oikeus ostaa tuotteita balticmirror.com-verkkokaupasta sen sääntöjen ja Liettuan tasavallan lainsäädännön mukaisesti.

3.1.2. Ostamalla tuotteita ostaja vahvistaa tuntevansa tuotteiden palauttamista koskevat säännöt ja takuut.

3.1.3. Ostajalla on oikeus peruuttaa kauppasopimus ja vaihtaa tai palauttaa ostettu tuote näissä säännöissä vahvistetun menettelyn mukaisesti vain, jos tuote ei ole vahingoittunut tai sen ulkonäkö ei ole muuttunut, sitä ei ole käytetty (tuotetta ei ole koottu), se on noudettu ja se on säilynyt alkuperäispakkauksessa.

3.1.4. Ostajalla on oikeus luoda henkilökohtainen tili verkkokauppaan balticmirror.com ja hallita yhteystietojaan, toimitusosoitteita, seurata tilauksia, vastaanottaa uutiskirjeitä tai peruuttaa uutiskirjeiden tilaus ja vaihtaa salasana.

3.1.5. Ostajalla, joka on ostanut virheellisen tuotteen balticmirror.com-sivustolta, on oikeus vaatia tuotteen virheiden ilmaista korjaamista tai virheellisen tuotteen korvaamista vastaavalla laadukkaalla tuotteella tai vaatia vastaavaa hinnanalennusta Myyjältä tai purkaa sopimus yksipuolisesti ja vaatia hyvitystä.

3.2. Ostajan velvollisuudet:

3.2.1. Ostajan on ilmoitettava välittömästi muuttuneista ostajan tiedoista (toimitusosoite, sähköpostiosoite ja muut myyntisopimuksen toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot).

3.2.2. Ostajan on maksettava ostetut tavarat ja otettava ne vastaan säännöissä määrätyn menettelyn mukaisesti.

3.2.3. Ostaja ei saa ottaa tavaraa vastaan, jos pakkaus on vahingoittunut kuljetuksen aikana, ja ilmoitettava siitä välittömästi myyjälle puhelimitse numeroon +370 676 46447 tai sähköpostitse osoitteeseen info@balticmirror.com.

3.2.4. Ostajan on noudatettava näitä käyttöehtoja käyttäessään balticmirror.com-sivustoa.

4. Myyjän oikeudet ja velvollisuudet

4.1. Myyjän oikeudet:

4.1.1. Jos Ostaja yrittää vahingoittaa verkkokaupan toimintaa, Myyjällä on oikeus rajoittaa tai keskeyttää Ostajan pääsy verkkokauppaan sekä peruuttaa Ostajan rekisteröinti ilman ennakkoilmoitusta.

4.1.2. Vakavissa olosuhteissa Ostaja voi lopettaa verkkokaupan toiminnan väliaikaisesti tai pysyvästi ilmoittamatta siitä etukäteen Ostajalle ja ilman, että Ostaja vastaa tästä aiheutuvista menetyksistä.

4.1.3. Myyjällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä sääntöjä. Muutokset tulevat voimaan muutoshetkestä alkaen.

4.1.4. Jos Myyjä ei kykene täyttämään tilausta ajoissa tai asianmukaisesti pätevistä syistä johtuen, Myyjällä on oikeus muuttaa toimitusehtoja ja -aikaa tai peruuttaa tilaus ilmoittamalla siitä välittömästi Ostajalle ja palauttamalla mahdollisesti suoritetun maksun.

4.2. Myyjän velvollisuudet:

4.2.1. Myyjän on annettava Ostajalle mahdollisuus käyttää balticmirror.com-verkkokaupan tarjoamia palveluja.

4.2.2. Myyjän on kunnioitettava ostajan oikeutta yksityisyyteen ja käsiteltävä henkilötietoja näiden sääntöjen ja Liettuan tasavallan lakien mukaisesti.

4.2.3. Myyjä sitoutuu toimittamaan ostajan tavarat sääntöjen mukaiseen osoitteeseen ja säännöissä määritellyin ehdoin.

4.2.4. Jos Myyjä ei voi toimittaa Ostajan ostamaa tavaraa vaikeiden olosuhteiden vuoksi, Myyjä sitoutuu tarjoamaan samanlaista tai mahdollisimman samanlaista tuotetta. Jos Ostaja kieltäytyy, Myyjä sitoutuu palauttamaan Ostajalle maksetut rahat 3 (kolmen) työpäivän kuluessa.

5. Tavaroiden toimitus

5.1. Kuriiripalvelu toimittaa tavarat ostajan ilmoittamaan osoitteeseen.

5.2. Varastossa olevat tuotteet toimitetaan yleensä 3-5 työpäivän kuluessa. Myyjä ei takaa, että ennakoimattomien olosuhteiden vuoksi tavarat toimitetaan ajoissa. Epäselvissä tapauksissa ostajalla on oikeus ottaa yhteyttä myyjään sähköpostitse info@balticmirror.com.

5.3 Tavaroiden toimitus on maksuton Liettuan, Latvian ja Viron alueilla.

5.4. Tavaroiden toimittaminen Kurian niemimaalle voi kestää kauemmin.

5.5. Tavarat toimitetaan vain paikkaan, jonne on mahdollista päästä. Tavaroita ei toimiteta.

5.6. Myyjä toimittaa tavaran tuotekuvauksessa ilmoitettujen ehtojen mukaisesti. Nämä ehdot ovat alustavia. Jos tavaroita ei ole varastossa, ostajalle ilmoitetaan tilauksen etenemisestä. Ostaja hyväksyy sen, että poikkeustapauksissa tavaroiden toimitus voi viivästyä myyjästä riippumattomista syistä.

5.7. Jos tavaroita ei ole varastossa, toimitusaika (8 viikkoa) on alustava. Toimitusaika alkaa siitä hetkestä, kun tavarat on maksettu. Jos toimitus viivästyy Myyjästä riippumattomista syistä, Ostajan on otettava välittömästi yhteyttä ja sovittava uudesta toimitusajasta ja muista ehdoista. Jos tavaroita ei toimiteta lisätoimitusajan pidentämisen jälkeen, ostaja voi yksipuolisesti purkaa myyntisopimuksen ja kieltäytyä tavaroista.

5.8. Ostajan on tavaran toimituksen aikana tarkastettava tavaran kunto, määrä, laatu ja tyyppi.

5.9. Jos pakkaus on vahingoittunut, ostajan on ilmoitettava siitä kuljetusyrityksen edustajan toimittamassa asiakirjassa. Tässä tapauksessa lähetystä ei voida hyväksyä ja tavara voidaan palauttaa sen jälkeen, kun kuljetusyrityksen edustajan kanssa on laadittu vapaamuotoinen raportti, jossa mainitaan todetut puutteet.

5.10 Tavaroiden toimituksen jälkeen ostajan osoitteeseen tavaroita pidetään toimitettuina ostajalle. Jos tavaroita ei toimiteta suunniteltuna toimituspäivänä, ostajan on otettava välittömästi yhteyttä myyjään, kuitenkin viimeistään seuraavana päivänä suunnitellusta toimituspäivästä. Muussa tapauksessa ostaja menettää oikeuden esittää tavaran toimitukseen liittyviä vaatimuksia myyjää kohtaan.

6. Palautukset ja takuut

6.1. Ostajalla on oikeus palauttaa balticmirror.com-verkkokaupasta ostamansa tuote 14 päivän kuluessa toimituspäivästä.

6.2. Yksittäisenä tilauseränä tilattuja tuotteita ei voida palauttaa.

6.3. Tuotteen palauttamisesta on ilmoitettava Myyjälle sähköpostitse osoitteeseen info@balticmirror.com.

6.4. Tavaroissa tai kokoonpanossa olevista virheistä on ilmoitettava 2 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Ilmoitettaessa virheestä tai reklamaatiosta myyjälle tuotteen on oltava kokoamattomana.

6.5. Vastaanotettuaan ilmoituksen tavaran virheistä tai puutteista Ostaja sitoutuu toimittamaan välittömästi sähköpostitse osoitteeseen info@balticmirror.com kelvollista kuvamateriaalia, ja Myyjä ottaa yhteyttä Ostajaan ja sitoutuu tavaran saapuessa tai lähtiessä selvittämään ja poistamaan virheen syyn.

6.6. Ostaja maksaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvat kustannukset.

6.7. Tavaroita palautettaessa niiden on oltava:

6.7.1. Alkuperäisessä ja siistissä pakkauksessa,

6.7.2. Ei koottuna tai testattuna,

6.7.3. Ostaja ei ole vahingoittanut, naarmuttanut tai muuten vahingoittanut niitä,

6.7.4. Alkuperäisillä varusteilla,

6.7.5. Ulkoisesti myyntikelpoisena.

6.8. Takuuaika - 24 kuukautta.

6.9. Takuu raukeaa, jos:

6.9.1. Tuote on vahingoittunut tapaturman tai huolimattomuuden vuoksi (esimerkiksi peilin rikkoutuminen) ostajan virheestä johtuen.

6.9.2. Tuote on koottu ja asennettu väärin, siinä on käytetty toisen valmistajan osia, minkä seurauksena tuote on vaurioitunut tai se ei toimi.

6.9.3. Tuotteen tahallinen vahingoittaminen vääränlaisen käytön tai huollon vuoksi.

6.9.4. Tuotteessa on luonnollisen kulumisen merkkejä.

6.10. Ostajan on tarkastettava tuote huolellisesti ennen asennusta. Asennustyön jälkeen reklamaatioita ei hyväksytä tuotteista, joissa on ilmeisiä vikoja, eikä myöskään silloin, kun tuotteessa havaitaan väärä värisävy tai muoto.

6.11. Myyjä sitoutuu korjaamaan sellaiset tuotteen virheet takuuaikana veloituksetta, jotka ovat voineet johtua valmistajan virheestä.

7. Henkilötietojen käsittely

7.1. Klikkaamalla "Tilaa"-painiketta ostaja vahvistaa, ettei hän vastusta sitä, että myyjä käsittelee ostajan antamia henkilötietoja ostajan tunnistamista, sopimusten tekemistä, täytäntöönpanoa ja suoramarkkinointia varten.

7.2. Tilaamalla uutiskirjeen Ostaja vahvistaa suostuvansa saamaan tietoa ja mainosmateriaalia Myyjältä tai valitsemaltaan kolmannelta osapuolelta Ostajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon.

7.3. Ostajalla on oikeus kieltäytyä antamasta henkilötietoja, mutta hän ymmärtää, että henkilötiedot ovat välttämättömiä myyntisopimuksen asianmukaisen toteuttamisen kannalta. Tietojen antamatta jättäminen tai virheellisten tietojen antaminen voi johtaa myyntisopimuksen purkamiseen.

8. Loppusäännökset

8.1. Nämä säännöt on laadittu Liettuan tasavallassa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

8.2. Kaikki erimielisyydet tai riidat ratkaistaan neuvottelujen avulla. Jos erimielisyyttä ei voida sovitella, riita ratkaistaan Liettuan tasavallan lainsäädännössä säädetyn menettelyn mukaisesti.