Eeskirjad

  1. Üldsätted

1.1. Kodulehe omanik ja administraator on MB Avytės prekyba, registrikood 304947448 (edaspidi – Müüja).

1.2. Käesolevaid ostu-müügi eeskirju (edaspidi – Eeskirjadkohaldatakse Ostja igale ostule balticmirror.com (edaspidi – Müüja) veebikauplusest ja igale Ostja ja Müüja vahel sõlmitavale ostu-müügi lepingule.

1.3. balticmirror.com veebikaupluses sõlmitud Ostu-müügi lepingutele kohandatakse Leedu Vabariigi seadusaktide nõudeid.

1.4. Ostja, kes kasutab mistahes viisil või vormis balticmirror.com kodulehte on täielikult vastutav ja kohustub kinni pidama kõikidest käesolevate Eeskirjade nõuetest.

1.5. Lähtudes kehtivatest seadusaktidest on Müüjal õigus Eeskirju mistahes ajal muuta, parandada või täiendada.

1.6. Ostja peab tutvuma Müüja poolt kinnitatud Privaatsuspoliitikaga. Ostja Isikuandmete kasutamise viisidega nõustumise või mittenõustumise väljendab Ostja Privaatsuspoliitikas määratud korras.

1.7. Kui Müüjal on õigus või kohustus esitada Ostjale teavet või dokumente e-posti teel, vastutab ainult Ostja talle kuuluva ja toimiva e-posti aadressi esitamise eest Müüjale.

2. Ostu - müügi lepingu sõlmimine

2.1. Ostja võib tellida kaupu balticmirror.com veebikauplusest registreerudes või mitte või pöördudes epostitsi info@balticmirror.com

2.2. balticmirror.com veebikauplusest on õigus osta kaupu kõigil teovõimelistel füüsilistele isikutel või alaealistel, neljateistkümne kuni kaheksateistkümne aastastel isikutel, kes omavad vanemate või hooldajate nõusolekut, välja arvatud juhul, kui nad on emantsipeerunud, samuti juriidilistel isikutel ning eelpool näidatud isikute volitatud esindajatel.

2.3. Ostu-müügi leping loetakse sõlmituks alates sellest momendist, kui Ostja valib soovitud kauba, moodustab ostukorvi, läbib balticmirror.com veebikaupluse kodulehel näidatud etapid, mille viimane samm on kauba eest maksmine, ja kehtib kuni kõik kohustused on sõlmitud lepingu alusel täielikult täidetud.

3. Ostja õigused ja kohustused

3.1. Ostja õigused:

3.1.1. Ostjal on õigus sooritada oste veebikaupluses balticmirror.com, juhindudes Eeskirjadest ning Leedu Vabariigi seadusaktidest.

3.1.2. Ostja kinnitab kaupu ostes, et on tutvunud kaupade tagastamise eeskirjade ning garantiidega.

3.1.3. Ostjal on õigus ostu-müügi lepingust taganeda ja vahetada või tagastada ostetud kaup käesolevates Eeskirjades sätestatud korras vaid juhul, kui kaup ei ole rikutud või selle välimus ei ole oluliselt muutunud ja kaupa ei ole kasutatud (kaup ei olnud paigaldatud), kokku pandud ja see on originaalpakendis.

3.1.4. Ostjal on õigus luua balticmirror.com veebkaupluses isiklik konto ja hallata oma isikuandmeid, kaupade tarneaadresse, jälgida tellimusi, saada või keelduda uudiskirjadest, muuta kontole sisselogimise parooli.

3.1.5. Ostnud balticmirror.com veebikauplusest ebakvaliteetse kauba, on Ostjal õigus nõuda kauba puuduste tasuta kõrvaldamist või ebakvaliteetse kauba vahetamist kvaliteetse kauba vastu või nõuda Müüjalt ebakvaliteetse kauba hinna alandamist või katkestada leping ühepoolselt ja nõuda makstud summa tagastamist.

3.2. Ostja kohustused:

3.2.1. Ostja peab viivitamatult teavitama Müüjat oma andmete muutumisest (kättetoimetamise aadress, e-posti aadress ja muud ostu-müügi lepingu täitmiseks vajalikud andmed).

3.2.2. Ostja kohustub maksma tellitud kaupade või teenuste eest ja võtma need vastu käesolevates Eeskirjades määratud korras.

3.2.3. Ostja peab keelduma kaupade vastuvõtmisest, mille pakend on transportimise ajal vigastatud ja teavitama sellest koheselt Müüjat telefonil +370 676 46447 või epostitsi info@balticmirror.com.

3.2.4. Ostja peab balticmirror.com kodulehte sirvides järgima käesolevaid Eeskirju ja muid tingimusi.

4. Müüja õigused ja kohustused

4.1. Müüja õigused:

4.1.1. Kui Ostja püüab kahjustada veebikaupluse tööd, on Müüjal õigus piirata või peatada Ostja juurdepääs veebikauplusele, samuti tühistada Ostja registreering ette teatamata.

4.1.2. Tähtsate asjaolude ilmnemisel võib Müüja veebikaupluse tegevuse ajutiselt või lõplikult lõpetada, ilma Ostjat sellest ette teavitamata ega vastuta sellega seotud Ostja mingite kahjude eest.

4.1.3. Müüjal on õigus käesolevaid Eeskirju ühepoolselt muuta. Muudatused jõustuvad alates muutmise hetkest.

4.1.4. Kui Müüjal ei ole olulistel põhjustel võimalik tellimust õigeaegselt või nõuetekohaselt täita, on Müüjal õigus muuta tarnetingimusi ja -aega või tellimus tühistada, teavitades sellest viivitamatult Ostjat ja tagastades tasutud makse, kui see oli sooritatud.

4.2. Müüja kohustused:

4.2.1. Müüja peab võimaldama Ostjal kasutada veebikaupluse balticmirror.com pakutavaid teenuseid.

4.2.2. Müüja peab austama Ostja õigust privaatsusele, aga isikuandmeid töötlema vastavalt käesolevatele Eeskirjadele ja Leedu Vabariigi seadustes sätestatud korras.

4.2.3. Müüja kohustub tarnima Ostja kaubad Ostja poolt näidatud aadressil ja Eeskirjades määratud tingimustel.

4.2.4. Kui Müüjal ei ole tähtsatel asjaoludel võimalik tarnida Ostja tellitud kaupa, kohustub ta Ostjale pakkuma analoogiliste või võimalikult sarnaste omadustega kaupa. Ostja keeldumise korral kohustub Müüja tagastama Ostjale makstud raha 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

5. Kaupade kättetoimetamine

5.1. Kaubad toimetab Ostja poolt näidatud aadressile kulleriteenistus.

5.2. Laos olevad kaubad tarnitakse tavaliselt 3-5 tööpäevaga. Müüja ei garanteeri, et ettenägemata asjaolude ilmnemise korral kaup tarnitakse õigeaegselt. Mistahes ebaselguste korral on Ostjal õigus pöörduda Müüja poole epostitsi info@balticmirror.com

5.3. Kaupade toimetamine Leedu Vabariiki, Läti Vabariiki ja Eesti Vabariiki on tasuta.

5.4. Kaupade toimetamine Kuršių Neriją võib võtta rohkem aega.

5.5. Kaubad toimetatakse kohani, kuhu pääseb juurde autotransport. Kaupu ei kanta sisse.

5.6. Müüja tarnib kauba Ostjale juhindudes kauba kirjeldustes näidatud tähtaegadest. Need tähtajad on esialgsed. Kui kaup ei ole laos, teavitatakse Ostjat tellimuse seisu kohta. Ostja nõustub, et erijuhtudel võib kaupade tarnimine hilineda ettenägematutel, Müüjast mittesõltuvatel asjaoludel.

5.7. Kui kaup ei ole laos on esialgne tarnimistähtaeg 8 nädalat. Tarnetähtaega arvestatakse alates makse sooritamise momendist. Kui tarne viibib Müüjast mitteolenevatel asjaoludel, võetakse Ostjaga koheselt ühendust ning lepitakse kokku uues tarnetähtajas ja muudes tingimustes. Kui kaupa ei tarnita pikendatud tarneperioodi jooksul, võib Ostja müügilepingu ühepoolselt katkestada ja kaubast keelduda.

5.8. Ostja peab Kauba vastuvõtmisel kontrollima kauba seisukorda, kogust, kvaliteeti ja sortimenti.

5.9. Avastanud pakendi vigastuse, peab Ostja tegema selle kohta märkuse kulleri esitatud dokumendil. Sel juhul võib saadetist mitte vastu võtta ja kauba tagastada, koostades koos kulleriteenistuse esindajaga vabas vormis akti, milles fikseeritakse avastatud vigastused.

5.10. Toimetanud kaubad Ostja poolt näidatud aadressile loetakse, et kaubad on Ostjale üle antud. Kui kaupa ei tarnita ettenähtud tarnekuupäeval, peab Ostja võtma Müüjaga ühendust viivitamatult, kuid mitte hiljem kui järgmisel päeval alates ettenähtud tarnekuupäevast. Vastasel juhul kaotab Ostja õiguse esitada Müüjale kaupade tarnekuupäevaga seotud mistahes pretensioone.

6. Kaupade tagastamine ja garantiid

6.1. Ostjal on õigus veebikauplusest balticmirror.com ostetud toode tagastada 14 päeva jooksul, alates üleandmise kuupäevast.

6.2. Individuaaltellimuste alusel tellitud kaupu ei võeta tagasi.

6.3. Kauba tagastamise soovist peab teavitama Müüjat epostitsi info@balticmirror.com

6.4. Kauba defektidest või komplektis puuduvatest osadest peab teatama 2 päeva jooksul peale kauba kättesaamist. Defektist teatamise või Müüjale kaebuse esitamise korral peab kaupa mitte paigaldama.

6.5. Kauba defektidest või puudustest teatamise korral kohustub Ostja viivitamatult esitama kvaliteetsed fotod e-posti aadressil info@balticmirror.com aga Müüja võtab Ostjaga ühendust ning lepib kokku kohalesaabumise või kauba saatmise asjus defekti põhjuse tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks.

6.6. Kauba tagastamise kulud maksab Ostja.

6.7. Kaup peab tagastamisel olema:

6.7.1. Korralikus originaalpakendis;

6.7.2. Mittepaigaldatud, koostamata, mitte proovitud,

6.7.3. Ostja poolt rikkumata, kriimustusteta või muul viisil vigastamata,

6.7.4. Originaalkomplektis,

6.7.5. Kaubandusliku välimusega.

6.8. Garantiiperiood - 24 kuud.

6.9. Garantii ei kehti kui:

6.9.1. Kaup on rikutud õnnetuse või ettevaatamatuse tõttu (näiteks peegel purunes), Ostja süül.

6.9.2. Toode oli valesti kokku pandud või paigaldatud, kasutatud on teise tootja osi ning selle tulemusena on toode kahjustatud või ei täida oma funktsioone.

6.9.3. Toode on rikutud tahtlikult, ebaõige kasutamise või hooldamise tõttu.

6.9.4. Kauba naturaalsetele kulumisele.

6.10 Ostja peab toote enne paigaldamist tähelepanelikult üle vaatama. Peale paigaldamist ei võeta vastu pretensioone toote silmnähtavate defektide, värvivarjundi või kuju asjus.

6.11. Garantiiperioodil kohustub Müüja kõrvaldama tootja süül tekkida võinud kauba puudused tasuta.

7. Isikuandmete töötlemine

7.1. Vajutades nuppu “Telli” kinnitab Ostja, et ei ole vastuväiteid sellele, et Müüja töötleb Ostja poolt näidatud isikuandmeid Ostja tuvastamise, lepingute sõlmimise, täitmise, aga ka otseturunduse eesmärgil.

7.2. Uudiskirjaga liitudes kinnitab Ostja, et on nõus saama Ostja poolt näidatud e-posti aadressile või telefoninumbrile teavet ja reklaammaterjale Müüjalt või tema valitud kolmandalt isikult.

7.3. Ostjal on õigus keelduda isikuandmete esitamisest, kuid ta mõistab, et isikuandmed on tingimata vajalikud ostu-müügi lepingu nõuetekohaseks täitmiseks. Andmete mitteesitamise või ebatäpsete andmete esitamise korral võidakse ostu-müügi lepingut mitte sõlmida.

8. Lõppsätted

8.1. Käesolevad Eeskirjad on koostatud lähtudes Leedu Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

8.2. Kõik lahkarvamused või vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Leedu Vabariigi seadustes sätestatud korras.